top of page

Tractament del binomi

Que és un binomi?

Conjunt de dos éssers independents que es fusionen com a unitat en equilibri i són influenciables entre ells. 

En el món de l'equitació es tendeix a  mirar el que fa el cavall i poc el que fem nosaltres com a genets. 

Sobint, demanem un moviment al cavall sense ser conscients que el nostre cos li està demanant una altre cosa. 

Es bàsic unir la biomecànica del genet a la del cavall. 

Que és la biomecànica del binomi?

La biomecànica és l'àrea de la ciència que estudia els fenomens naturals que passen en el cos, humà o equí, com a conseqüència de l'aplicació de forces internes (musculs, ossos, lligaments) o externes (el genet, la montura, ...) que treballen conjuntament per produir moviment. 

La biomecànica equestre és l'estudi del binomi i com es mouen conjuntament durant la marxa.

 

Aquesta és extremadament important en el nostre esport, ja que està formada per dos sistemes biologics que es mouen conjuntament i s'influencien l'un amb l'altre.

La postura, l'equilibri i l'aplicació de les ajudes poden tenir una influencia significativa en el cavall. Així mateix, el cavall també ens pot influenciar en la nostre posició i monta. 

Desde binomial treballem amb l'objectiu de trobar l'equilibri entre el genet i cavall, establir un vincle a partir del qual el conjunt pugui realitzar els exercicis amb la major fluidessa possible. 

Una bona possició i elasticitat del genet sobre el cavall són imprescindibles per poder transmetre els ajuts en cada moment. La flexibilitat i to muscular de l'equí facilitarà un bon feedback entre ells.

La prevenció, detecció i tractament de possibles lesions del binomi, així com l'estudi de l'equilibri entre ells, és la base del nostre treball

Un únic terapeuta per el tractament global del genet i el cavall. 

D'aquesta manera podrem aconseguir una millora i potenciament de punts dèvils i punts forts del binomi. 

En que consisteix?

1. Entrevista amb el genet

Presa de consciència del binomi desde la visió personal del genet. 

- Molesties montant

- Complicacions

- Com es nota a si mateix

- Sensacions personals que li transmet el cavall. 

2. Entrevista amb el entrenador

Visió personal desde el punt de vista del entrenador sobre el genet, cavall, i el binomi.

- Punts forts i punts febles del genet i el cavall

- Complicacions del cavall montat per el entrenador VS el genet. (És important per veure si un cavall té els mateixos errors sempre o només els té depenent de la persona que el monta).

3. Observació del binomi montat

Estudi de la biomecànica del binomi. 

- Estudi del genet montat als tres aires

- Com es mouen conjuntament

- Complicacions en els exercicis

- Posició (rigidesa i elasticitat)

4. Analisis fisioterapeutic del binomi

- Avaluació dinàmica del cavall als tres aires

- Tractament fisioterapeutic del cavall.

- Avaluació del equilibri del genet. 

- Tractament fisioterapeutic del genet.

- Buscar punts forts i punts febles del binomi, asimetries conjuntes o individuals. 

5. Planning terapeutic

- Pla de treball del cavall

- Pla de treball del genet

- Pla de treball del binomi

bottom of page