top of page
PEP07038.JPG

Tractaments per el teu cavall

Des de binomial traballem amb estreta col.laboració amb veterinaris, fisioterapeutes, entrenadors, ferradors,... és de vital importància el treball multidisciplinar per poder proporcionar un tractament global i un enfocament individualitzat per a cada individu. 

Els desequilibris en el cos del nostre animal es poden tractar desde diferents enfocs terapèutics.

No existeix una tècnica absoluta ja que hi ha molts factors que influeixen en els nostres pacients. 

D'aquesta manera, s'escollirà la tècnica o el conjunt de tècniques per buscar el seu benestar.

Cada tractament és personalitzat i individualitzat per a cada cavall

Hi ha tres grans nivells d'actuació:

El preventiu, rehabilitador i el tractament paliatiu. 

TRACTAMENT PREVENTIU

La conformació, disciplina, tipus d'entrenament, hàbits,... son alguns dels factors que s'han de tenir en compte a l'hora de l'aparició de possibles lesions en els nostres animals. 

Es important realitzar sessions preventives de manteniment després d'esforços d'intensitat mitja-alta per garantir el millor estat de salut per el nostres cavalls, detectant i eliminant molesties musculars, prevenint lesions, mantenint la movilitat articular i reduint la sobrecarrega post esforç.

Oferim tractaments per als cavalls abans, durant i després de la competició, com es realitza en esportistes humans. 

TRACTAMENT FISIOTERAPEUTIC

REHABILITACIÓ

Malgrat tots els cuidados que rebin els nostres cavalls, poden patir lesions al llarg de la seva vida. 

Es funamental la realització d'un correcte diagnòstic a través de la palpació, movilització i valoració articular, a més a més de l'opinió i/o les proves d'imatge realitzades per un veterinari. 

Un cop la lesió ja s'ha instaurit, la fisioteràpia ajuda al equí en tot el  procés; ja sigui disminuint el dolor, baixant la inflamació, movilitzant,... ajudant al cavall a mantenir la seva condició física i el benestar durant el temps de lesió.

La rehabilitació serà sempre dinàmica, d'aquesta manera, evitarem les conseqüències negatives del repós absolut, escurçant d'aquesta manera els plaços de recuperació.

(*vegeu l'apartat de movilització vs immovilització més endevant)

El repós no tot ho cura. 

TRACTAMENTS PALIATIUS

CRÒNICS

Pot ser que per l'estat de la lesió (lesions cròniques) o per l'edat del equí, ens trobem amb casos que sabem que no milloraran.

Aquí, la fisioterapia, juga un paper molt important. 

Alleugerar els símptomes, eliminar dolor, prevenir compensacions i aportar cualitat de vida als nostres animals ja que, malgrat tinguin una lesió crònica, puguin gaudir d'una vida quasi normal. 

La rehabilitació serà sempre dinàmica, d'aquesta manera, evitarem les conseqüències negatives del repós absolut, escurçant d'aquesta manera els plaços de recuperació. 

A més a més, ajudarem al cavall a mantenir la seva condició física i benesar durant el temps de lesió. 

zyW2LMKQ.png

     Fisioteràpia equina

Per saber una mica més sobre la fisioterapia, perquè serveix i quines tècniques utilitzem: 

Potser et pot interesar...

Movilització VS Immovilització

Des de Binomial optem per el moviment durant els procesos de curació.

La fisioterapia prepara programes de recuperació en moviment amb l'objectiu d'aconseguir una recuperació funcional. 

L'immovilització ens aportarà grans consequencies a nivell global.

Estudis realitzats en teixits humans ens indiquen:

- Disminució de la taxa de síntesis proteica en els músculs a les 6h de immovilització.

- La fibra muscular disminueix el seu tamany un 17% en les primeres 72h

- En periodes de repós de 5-6 setmanes poden disminuir la força muscular en un 40% i requerir més de 6 mesos per recuperar-la. 

De manera que l'immovilització ens acabarà generant:

- Atrofia muscular

- Inestabilitat articular

-Retraccions del teixit tou (lligaments, tendons,..)

-Rigidesa articular

- Disminució de la capacitat cardiorespiratoria

- Disminució de la propiocepció. 

El repós absolut es indesitjable en la majoria de patologies,

tot i que en alguns casos pot ser necessaria:

- Fractures (fins que es forma el call osi)

- Ferides greus (infeccions, hematomes,...)

- Ruptures severes de teixits (ruptura tendinosa)

- Lesions neurologiques incapacitants. 

No obstant passat el seu procés agut, es convenient tornar a la movilització quan abans possible. 

bottom of page