top of page
photo_2020-07-28_12-45-27_edited.jpg

Fisioterapia equina

Que és?

Aplicació de tècniques manuals, mecàniques, elèctriques (agents físics) i /o exercici terapèutic amb el objectiu de prevenir, tractar o rehabilitar una disfunció en el cavall. 

No substitueixen al diagnòstic ni al tractament veterinari, és una tècnica complementaria al tràctament mèdic i/o quirúrgic. 

Quin objectiu té?

La fisioterapia té com a objectiu identificar i abordar àrees de dolor o disfunció, a través de la millora del seu estat físic, la prevenció i el tractament de lesions , utilitzant les eines que aporta la fisioterapia equina, per aconseguir el maxim rendiment esportiu dels nostres equins. 

Es pot utilitzar per tractar una gran varietat d'afectacions musculoesqueletiques específiques, o com a manteniment per garantitzar el benestar del vostre animal. 

Els tractaments

Els tractaments s'adapten a les necessitats de cada cavall, seguint una avaluació completa de:

-Avaluació dinàmica: com es mou de la ma, a la corda i/o montat. 

-Avaluació estàtica: conformació, observació, palpació, movilització. 

-Avaluació del equip: montura, cinxa, embocadura, protector de dors,...

 

A més, es deixa un assessorament esportiu als propietaris, així com programes d'exercicis específics individualitzats o programes d'entrenament per abordar les necessitats de cada animal. 

Les tècniques

En el tractament fisioterapeutic s'utilitzen gran varietat de técniques que es combinaran depenent de cada cas i de les necessitats del equí: 

D-g4RtO4.png
indiba.jpg
photo_2020-08-03_12-13-15.jpg
PEP06871_edited.jpg
photo_2020-07-28_12-45-27.jpg
photo_2020-08-03_12-13-15 (2).jpg

Fisioterapia equina d'alt rendiment

Perque el teu cavall també és un esportista

bottom of page