top of page

Equilibri del genet

Tot genet ha de tenir un bon equilibri postural i flexibilitat per poder sentar-se correctament sobre el cavall, així com, l'elasticitat i el to muscular per poder transmetre els ajuts necessaris durant l'exercici.

"No em surt el apoio a la dreta, em costa fer grupa en dins, acabo amb dolor lumbar després de montar",... són frases que molts genets pensem, i molts cops atribuim el problema al cavall; quan el causant, és el nostre estat físic. 

Els genets som esportistes, i com a tal, més a més del treball montat, és necessari una preparació física que ens ajudarà a respondre durant els exercicis i evitar lesions. 

Binomial t'ajuda a trobar el correcte equilibri amb el cavall, detectar els problemes i corretgir-los per disfrutar més montant. 

Reeducació i conscienciació postural 
Conèixer els diferents grups musculars del nostre cos i la funció que realitzen és molt important alhora de realitzar un esport i poder acabar treballant globalment tot el cos.

En el nostre cas, l’equitació, és necessari per poder adaptar una postura correcte sobre el cavall, a nivell de tronc i cames, evitant compensacions, rigideses o tensions. 
Per treballar de forma global la musculatura en una postura correcte, haurem d’aconseguir que aquesta sigui flexible per adaptar-se a les necessitats dels exercicis i tingui prou to muscular per poder mantenir la força necessària. 

Entrenament especific

A part del treball muntat, es precisa d’un entrenament físic adequat de cada un dels grups musculars.

Un bon control de la postura, amortiguació d'impactes dels moviments del cavall, etc, s’aconsegueix amb un bon treball abdominal (hipopresius) i de la musculatura erectora de la columna, evitant compensacions o postures rígides que facin més vulnerable al genet. Així mateix, una postura correcte sols serà possible si la musculatura està equilibrada

Estiraments analítics

Perquè es transmeti el moviment del nostre cos fins al cavall, és important que aquesta musculatura estigui elàstica. Si està rígida o tensa, el moviment no s’està transmetent correctament i el cavall pot no entendre’ns.

Molt important també alhora d’evitar futures lesions, contractures, ...

Massatge terapèutic/esportiu

El massatge és de gran ajuda per prevenir lesions, ja que manté la musculatura en una bona condició física per a la realització del exercici. 

A més a més, ens aporta un gran efecte analgèsic i redueix els temps de recuperació després dels entrenaments gràcies a que disminueix la fatiga, les agulletes, elimina dolors musculars i evita la formació d'adherencies preparant la musculatura per a les properes sessions. 

Teràpia manual 

Consisteix en l'aplicació de tècniques manuals per l'alliberació del sistema musculoesqueletic. 

Actua sobre bloquejos articulars, pinçaments, lesions lligamentoses, contractures,... 

bottom of page