top of page
photo_2023-01-26_19-39-23.jpg

Kinesiotaping

El kinesiotape, conegut també com a envenatge neuromuscular, té com a funció l'aplicació d'una tira adhesiva que s'adaptarà al múscul i proporcionarà estabilitat sense restringir la movilitat.

Aquesta tècnica ens serveix per multiples casos, com ara per tractar lesions musculars, articulars, neurologiques i lligamentoses

Aquesta tècnica es basa en l'estimulació dels mecanoreceptors que es troben a la pell. Segons la posició i la tensió de les tires buscarem augmentar o disminuint el espai sobre la zona a tractar per disminuir la presió i el dolor, millorar la circulació sanguínia i augmentar l'acció propioceptiva 

Accions del kinesiotape:

- Acció circulatoria (sanguinia i limfàtica): ajuda a drenar

- Acció analgèsica

- Normalitza el to muscular

- Acció propioceptiva

bottom of page